Burdek Mariusz

Urodzony w 1985 r. w Limanowej. Absolwent Liceum im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom realizowany pod kierunkiem profesora Sławoja Ostrowskiego obronił w czerwcu 2010 roku. Obecnie pracuje na macierzystym wydziale jako asystent w pracowni dyplomowej profesora Mariusza Białeckiego. W 2018 r. uzyskał stopień doktora. Jest aktywnym uczestnikiem sympozjów krajowych i zagranicznych. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Born in Limanowa in 1985. He is a graduate of the Antoni Kenar Art High School in Zakopane and the Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. His major work prepared under the supervision of Professor Sławoj Ostrowski was defended in June 2010. Currently, he works at his home faculty as an assistant with Professor Mariusz Białecki’s diploma workshop. He is a Ph.D. holder since 2018. He is an active participant in symposia in Poland and abroad. He presented his works in numerous solo and group exhibitions.

Skip to content