Morawiec–Winiarska Dorota

Ur. w 1989 w Mikołowie. Artystka wizualna, rzeźbiarka. Absolwentka Wydziału Rzeźby i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (2016). Głównym obszarem jej działań jest rzeźba, często wchodzące relacje z rysunkiem. Mieszka i pracuje pod Wrocławiem. Morawiec-Winiarska zaintrygowana jest doświadczaniem macierzyństwa. O swojej twórczości mówi, że „jest głęboko przemyślaną autorską wizją wybranych aspektów rzeczywistości”. Mówi przede wszystkim o czułości, oddaniu, zainteresowaniu drugą istotą ludzką, o miłości matki do dziecka. Podpatrując pozy i sytuacje, tworzy na ich podstawie własne kompozycje.

Born in 1989 in Mikolow. Visual artist and sculptor. She is a graduate of the Faculty of Painting and Sculpture at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław (2016). The main area of her activity is sculpture, which often interacts with the drawing. She lives and creates near Wrocław. Morawiec-Winiarska is intrigued by the experience of motherhood. She says about his work that „it is a deeply thought-out author’s vision of selected aspects of reality”. It primarily talks about tenderness, devotion, interest in another human being, about the mother’s love for the child. Studying poses and situations, she creates her own compositions based on them.

Skip to content