Fober Katarzyna

Urodziła się w 1984 r. w Cieszynie. W 2004 r. ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Pracę dyplomową „Modlitwa” obroniła w 2011 r. z wyróżnieniem dziekańskim na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni prof. Antoniego Janusza Pastwy. Od 2011 r. prowadzi zajęcia w pracowni rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Autorka wystaw indywidualnych w Polsce, uczestniczka wystaw zbiorowych oraz sympozjów rzeźbiarskich w Polsce i zagranicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach sztuki w Czechach, na Słowacji, w Niemczech i Włoszech. Realizacje plenerowe „Sacrum” i „Kamień milowy” znalazły stałe miejsce w przestrzeni miejskiej Moritzburga (Niemcy) i Jablunkova (Czechy).

Born in 1984 in Cieszyn. In 2004 completed A. Kenar Secondary Art School in Zakopane. In 2011 she made the diploma project “Prayer” and graduated with Dean’s distinction at the Sculpture Department Academy of Fine Arts in Warsaw, in Prof Antoni Janusz Pastwa’s workroom. She is an author of solo exhibitions in Poland and participant in collective exhibitions and sculpture symposia in Poland and abroad. Her works are in art collections in Czech Republic, Slovakia, Germany and Italy. Her outdoor projects “Sacrum” and “Milestone” are part of the urban space of cities Moritzburg (Germany) and Jablunkov (Czech Republic).

Skip to content