Szarek Katarzyna

Urodziła się w roku 1983 w Nowym Sączu. Absolwentka zakopiańskiej „Szkoły Kenara”. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Jana Kucza. W 2007 r. w ramach stypendium Erasmus studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Atenach (Grecja). W 2008 r. obroniła dyplom z Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego. Obrona miała miejsce w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Pracuje na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Wyższej Szkole Artystycznej oraz w Warszawskiej Szkole Reklamy. W roku 2018 uzyskała tytuł doktora sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą.

Was born in Now Sącz in 1983. Graduate of „Kenar School” in Zakopane. She studied at the Warsaw Academy of Fine Arts in the atelier of  professor Jan Kucz. In 2007, in the Erasmus program, she studied at the Academy of Fine Arts in Athens (Greece). In 2008 she obtained a diploma in sculpture at the Warsaw Academy of Fine Arts in the atelier of professor Grzegorz Kowalski. Her diploma presentation took place in the Polish Sculpture Center in Orońsko. She works at the Warsaw Academy of Fine Arts in Warsaw, the Warsaw School of Arts and the Warsaw School of Advertising. In 2018 she obtained a PhD in Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She participated in numerous individual and group exhibitions in Poland and abroad.

Skip to content