Gwiazda Grzegorz

Urodzony w 1984 r. Studiował na ASP w Poznaniu, ASP w Warszawie oraz jako stypendysta na Accademia di Belle Arte di Brera w Mediolanie. W 2009 r. ukończył z wyróżnieniem warszawską ASP, broniąc pracy magisterskiej w pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka. Od 2009 r. prowadzi zajęcia w Pracowni Grafiki i Rzeźby IEA APS w Warszawie. W 2014 r. obronił doktorat na ASP w Warszawie, a w 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2015 r. prowadzi zajęcia w Barcelona Academy of Art.

Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w r. 2008/2009, otrzymał też stypendium Inicjatywy ENTRY. W latach 2010 i 2015 jego prace zostały nagrodzone w międzynarodowym konkursie sztuki figuratywnej organizowanym przez Fundació de les Arts i els Artistes. W 2018 r. otrzymał nagrodę czasopisma „Arteon” poświęconego sztuce.

Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach, m.in. w stałych zbiorach Museu Europeu d’Art Modern w Barcelonie.

Born in 1984, he studied at the Academies of Fine Arts in Poznań and Warsaw, and as a scholar at the Accademia di Belle Arte di Brera in Milan. In 2009, he graduated summa cum laude from the Warsaw Academy of Fine Arts. Since 2010 he has been conducting classes at the University of M. Grzegorzewska in Warsaw. In 2014, he defended his doctor’s thesis at the Academy of Fine Arts in Warsaw, and in 2019 he earned his higher doctorate degree. Since 2015 he has been teaching at the Barcelona Academy of Art.

He was granted a scholarship of the Minister of Culture and National Heritage for 2008/9 and a scholarship funded by Inicjatywa ENTRY. In 2010 and 2015, his works were awarded in the international figurative art competition organized by Fundació de les Arts and els Artistes. In 2018, he was granted the Arteon art magazine award.

His works are in numerous collections, including the permanent collection of the Museu Europeu d’Art Modern in Barcelona.

Skip to content