Dudek Jacek

Urodziłem się w 1988 roku w Limanowej. Swoją edukację wiążę  głównie z Krakowem, gdzie studiowałem na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych, a następnie w 2018 roku obroniłem dyplom doktora. Sporą część twórczości poświęciłem abstrakcji, jednak obecnie w swoich pracach staram się podejmować problem konfliktu ’’dobra jednostki’’ z ’’dobrem ogółu’’, w którym to sporze narracyjną rolę odgrywa natura.

I was born in 1988 in Limanowa. My education has centred around Cracow where I studied fine arts at the Academy of Fine Arts, at the Faculty of Sculpture and where I was conferred my PhD in 2018. In my artistic works I spent a lot of time on abstraction, however, in my current works I am trying to approach the conflict between the “good of an individual” and the “good of the collective” with the nature playing a narrative role.

Skip to content